full screen background image

Wedstrijdbepalingen 2017

Wedstrijdreglement: Reglement voor Roeiwedstrijden.

Algemeen

 1. Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 m op een 6-ploegenbaan.
 2. Wedstrijdleiding: dhr. J.A. Beuks en dhr. J.M.A. de Bruijn, e-mail: wedstrijdleiding@arbbosbaan.nl. Hoofd van de Jury: dhr. B.A.J. Witte. Veiligheidscoördinator: dhr. W. van Schoten.
 3. Inschrijving: tot woensdag 31 mei 2017, 18:00 uur via het KNRB-inschrijfprogramma.
 4. Inschrijfgeld:
   seniorjunior
  skiff€25,00€18,00
  twee€34,00€26,00
  vier€42,50€28,00
  acht€55,00€34,00
  Geen inschrijfgeld voor junioren 14 nummers.
  Betalen vóór donderdag 1 juni 18:00 uur op NL60FVLB0225015463 t.n.v. Amsterdamsche Roeibond te Amsterdam o.v.v. ARB 2017 en verenigingsnaam.
 5. Loting: donderdag 1 juni 2017, 20:00 uur te Amsterdam.
 6. Wedstrijdnummers worden geannuleerd bij minder dan 3 inschrijvingen.
 7. Wedstrijdnummers kunnen worden aangevraagd bij meer dan 3 inschrijvingen. De wedstrijdleiding behoud zich het recht voor om de aanvraag te weigeren.
 8. Dubbel bootgebruik en dubbel starten geschiedt op eigen risico.
 9. Bij indeling van het blokschema is het standaardprogramma voor tweedaagse roeiwedstrijden van de KNRB zoveel mogelijk aangehouden. In verband met het Nederlands Kampioenschap voor Junioren is er soms van het standaardprogramma worden afgeweken. Het programma zoals vermeld in het KNRB Inschrijfprogramma is leidend.
 10. In reguliere weersomstandigheden zal de finale-indeling volgens KNRB-systeem plaatsvinden (winnaars van de voorwedstrijden op de middelste boeien geplaatst, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geplaatst. Bij het indelen in de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijd maar geloot).
 11. Indien de weersomstandigheden hierom vragen, zullen er wijzigingen aan de baanindeling / loting gemaakt worden conform het fairness protocol als gedeponeerd bij het KNRB Bondsbestuur. Een toelichting op dit fairness protocol vindt u hier.
 12. Conform het NK reglement zal er voor de NK nummers een A,B en C finales plaats vinden, mits daar genoeg inschrijvingen voor bestaan (C finale ≥ 25 ploegen), zie hiervoor het NK reglement.
 13. In velden van het Eerstejaars- en Developmentklassement en de Gevorderde 1x  worden B-finales verroeid (mits het aantal inschrijvingen op het moment van loting 10 of hoger is).
 14. Voor overige velden worden geen B-finales verroeid.
 15. Wedstrijdbaan en verkeersregels.
 16. Starttijden van de races (indicatief):
  DagBegintijdMiddagblokEindtijd
  zaterdag08:0013:3018:00
  zondag08:0013:0018:00
 17. Prijsuitreiking is steeds zoveel mogelijk direct na afloop van de heat/finale aan het erevlot.
 18. Alle winnaars van niet-NK-nummers ontvangen een ARB-blik; alle winnaars van NK-nummers ontvangen een KNRB-blik. Tevens zijn er wisselprijzen. Winnaars van een wisselprijs krijgen deze prijs niet mee naar huis.

Specifieke bepalingen bij het inschrijven

 1. Bij meer dan 18 inschrijvingen Jun 2x: voorwedstrijden op zaterdag, halve finales op zondagochtend en finales op zondagmiddag, anders alleen voorwedstrijden op zondagochtend en finales op zondagmiddag. Voor J16 2x en J18 2x zullen indien van toepassing de voorwedstrijden op zaterdag plaatsvinden in blok 11. Voor M16 2x en M18 2x zullen indien van toepassing de voorwedstrijden op zaterdag plaatsvinden in blok 17. Het volledige blokschema is te vinden in het KNRB Inschrijfprogramma.
 2. Dubbel starten en dubbel bootgebruik voor Jun14 1x en Jun14 4* is mogelijk tussen jongens en meisjes. Rugnummers voor deze velden dienen te worden opgehaald bij het wedstrijdsecretariaat.
 3. Voor Jun16 1x en Jun18 1x velden is het verplicht om een prognose tijd mee te geven bij inschrijving. Zonder deze tijd zal het niet mogelijk zijn om competitieve velden te maken.

Bepalingen voor senioren roeiers

 1. Nummers Dev 4-, LDev 4-, DDev 4-, Dev 2x, LDev2x, DDev 2x, LDDev 2x tellen mee voor het Aegon Development Klassement. Nummers Ej 8+, LEj 8+, DEj 8+, Ej 4+, LEj 4+, DEj 4+ en LDEj 4* tellen mee voor het KNRB Eerstejaarsklassement. Voor bepalingen van de klassementen, zie de website van de KNRB.

Bepalingen voor junioren roeiers

 1. Alle heats voor skiffs zijn direct finales.
 2. De heats voor skiffs worden ingedeeld op basis van door de vereniging ingeleverde verwachte streeftijden onder neutrale weersomstandigheden, resulterend in heats met roeiers van zoveel mogelijk gelijke sterkte. De wedstrijdorganisatie mag de indeling aanpassen op basis van prestaties uit het verleden.
 3. Voor de 8+ en de 4x worden bij velden van gezamenlijke minder dan 7 inschrijvingen de velden voor de 16-jarigen en de 18-jarigen samengevoegd tot één directe finale.
 4. Bij de NK-velden zal de Wedstrijdleiding trachten dubbel bootgebruik tussen de jongens en meisjes voor hetzelfde boottype mogelijk maken, hier kunnen echter geen rechten aan worden verleend.

Twitter


Sponsoren