full screen background image

ARB / Aegon NK Junioren 2017

Op 3 en 4 juni 2017 vindt op de Amsterdamse Bosbaan de ARB / Aegon NK Junioren Groot / Okeanos Lustrumwedstrijden plaats. Tijdens dit weekend worden de Nederlandse Kampioenschappen voor Junioren (U<19) in grote nummers verroeid. In alle andere nummers wordt gestreden voor het felbegeerde ARB blik. Tevens zullen er door het lustrum veel nevenactiviteiten georganiseerd worden. Houd voor nadere informatie deze website in de gaten of volg de ARB wedstrijden op Facebook of Twitter.

Actueel

Enquête over fairness maatregelen

19 juni 2017 – Op 8 juni heeft de wedstrijdleiding van de ARB Bosbaanwedstrijden een online enquête gepubliceerd om enkele zaken rondom de ARB te evalueren. Met een respons van ruim 150 individuen hebben wij een goed beeld gekregen. Wij willen alle mensen die de tijd hebben genomen de enquête in te vullen dan ook bedanken.

Uit de resultaten hebben wij enkele punten vaker terug zien komen en daar zouden wij op deze wijze graag nadere toelichting over geven.

Allereerst is vrij duidelijk gebleken uit de enquête dat fairness maatregelen door vele respondenten als een toevoeging worden gezien aan de roeisport. Ruim 80% heeft aangegeven dat de fairness maatregelen bijdragen aan de eerlijkheid van de sport. Dit sterkt de wedstrijdleiding in hun idee dat de maatregelen van de ARB niet wenselijk zijn geweest, maar wel hun beoogde effect hebben gehad.

Time-trials per heat
Wel is het zo dat wij veel commentaar hebben ontvangen over de wijze waarop de time-trials uiteindelijk zijn verroeid. Zo zijn er vragen over het feit dat de time-trials in heats werden gevaren waarbij de promotiecode zoals eerder al bepaald gehandhaafd is gebleven. De wedstrijdleiding heeft hiertoe besloten om de volgende redenen: allereerst was het zo dat deze fairness maatregel gedurende de dag is afgekondigd. Hierdoor moest een deel van de deelnemers in time-trials varen, maar was er ook al een deel van de dag volgens de reguliere wijze gepromoot. De wedstrijdleiding was van mening dat er niet gedurende de dag afgeweken kon worden van het willekeurige effect wat loting kan hebben. Als er reguliere boord-aan-boord wedstrijden waren gehouden, hadden onderlinge resultaten tussen voorwedstrijden ook geen verschil gemaakt en de wedstrijdleiding was van mening dat dit in het geval van time-trials niet anders zou zijn. Daarnaast kon de wedstrijdleiding door het handhaven van de heats ook beter uitsluiten dat er verschil in weersomstandigheden (bijvoorbeeld windvlagen) de time trials zouden beïnvloeden. Gezien de vele reacties met betrekking tot dit punt heeft de wedstrijdleiding dit teruggekoppeld naar de betreffende commissies van de KNRB. Zij zullen dit nader onderzoeken en proberen één beleid te bepalen met betrekking tot time-trials.

Motorboten
Een andere opmerking waar de wedstrijdleiding graag op zou willen reageren is de opmerking over de golven die zouden zijn veroorzaakt door de motorboten. Allereerst dient gezegd dat de bestuurders van de motorboten alles in het werk stellen om races zo eerlijk mogelijk te laten verlopen zowel bij het volgen van de race, als bij het terugvaren naar de start. Het extra hard varen lijkt hierbij een onnodige zaak maar dit heeft meerdere redenen. Allereerst zijn de boten zo ontworpen dat deze bij ‘vol gas’ minder golven produceren dan als zij half gas zullen varen. Zij varen in ‘plané’ [meer toelichting]. Naast de rompvorm heeft ook de tijdsdruk die er op het schema is gezet het nodige effect op de manier van varen. Bij het huidige standaard programma en de grote hoeveelheid inschrijvingen is het noodzakelijk om elke 4 minuten een race te doen starten. Hierdoor kan het voorkomen dat er 3 races tegelijkertijd in de baan liggen, en er 4 boten hun best doen om terug te komen bij de start. Hiervoor hebben zij dan een kwartier de tijd, waarin zij meerdere malen stil moeten liggen voor een passerende race. Tot slot, de golven geproduceerd door motorboten én door roeiboten bleven extra lang staan door de wind. Mede door de 4 minuten-starts was het water lang niet altijd weer vlak als de volgende race passeerde.

De wedstrijdleiding was van mening dat dit de twee meest belangrijke punten waren die bij de enquête naar voren kwamen en waar een reactie bij zou dragen aan het begrip voor de genomen beslissingen. Alle feedback is doorgegeven aan de betreffende commissies van de KNRB en besproken binnen onze eigen commissie. Wij streven er naar om de ARB in 2018 nog verder te verbeteren.

Wij danken nogmaals alle deelnemers van de enquête en zien u graag volgend jaar weer!

Gevonden voorwerpen

6 juni 2017 – Gevonden voorwerpen zijn afgegeven bij het Amsterdamse Bos. Voor vragen kunt u terecht bij de Bosbaanbeheerder, Dick de Wit, via d.de.wit@amsterdam.nl of 020-6449702.

Twitter


Sponsoren